Analys från Valueguard

Små lägenheter har ökat mest sedan bolånetaket

Valueguard har tagit fram prisindex för olika lägenhetsstorlekar i Stockholm. Sedan beslutet om bolånetaket togs har prisindex för små lägenheter ökat mer än för stora. Ettorna har gått upp 40 procent, mot 28 procent för fyrarummare. Den genomsnittliga ökningen har varit 33 procent.
 
 
Diagrammet nedan visar prisindex sedan början av 2005. Bolånetaket infördes oktober 2010, men Finansinspektionens beslut meddelades i juli 2010. I diagrammet finns en markering precis innan beslutet togs.
 
En rimlig förklaring är att bolånetaket gör att en del väljer att köpa en mindre bostad än de annars skulle ha gjort, vilket leder till ökad efterfrågan på små lägenheter. Ökad efterfrågan driver i sin tur upp priserna.
 
Det är t.ex. vanligt idag att föräldrar hjälper till med finansieringen av sina barns första bostad, och det ökade kravet på kapitalinsats, i kombination med att många föräldrar inte vill ta större risk än nödvändigt, gör att det bara är en etta som är aktuell att köpa. Valueguard har dock inte gjort någon egentlig analys av orsakerna bakom förändringen, ovanstående förklaringar är hypoteser baserat på kontakter med banker och fastighetsmäklare. 
 
Liknande mönster finns även i andra delar av landet – på vissa håll är det mer tydligt, men det finns också orter och områden där det är svårt att se något liknande samband.  
 
 
Kontaktuppgifter:

Lars-Erik Ericson

VD, Valueguard Index Sweden AB

070 - 366 79 93 

lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 

Uppdaterad 2014-06-11

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti