HOX index 12 juni 2015

Bostadsrättsindex vänder nedåt medan villaindex fortsätter stiga

Från april till maj har prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, stigit med 0,2 procent. Ökningen beror på en uppgång av villaindex med 0,6 procent. Index för bostadsrätter i Sverige har tvärtom minskat med 0,5 procent. Nedgången i bostadsrättsindex avbryter den elva månader långa uppgången till och med april på totalt 19,5 procent. 

I Stockholm minskade bostadsrättsindex med 0,7 procent. I Göteborg minskade det med 1,5 procent och i Malmö steg det med 1,3 procent. Villaindex går upp i Stockholm med 1,6 procent. I Göteborg steg det med 1,0 procent och i Malmö gick det ner med 0,4 procent.

 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 

Uppdaterad 2015-06-09

Aktuellt

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti

HOX index 14 augusti 2017

Marginellt uppåt på bostadsmarknaden i juli

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni