Samarbete med Datscha

Valueguards värderingsverktyg kompletterar Datscha

 

I samband med lanseringen av Datscha Småhus lanseras en integration mellan Datscha och Valueguard. Datschas kunder kan enkelt komma till Valueguards ortsprissystem med en knapptryckning - och därmed få tillgång till ett kraftfullt analysverktyg för småhus och bostadsrätter.
 
Datscha Småhus innebär att användarna bland annat kan se tomtareal, fastighetsgränser och fastighetsbeteckning direkt i kartbilden. Genom samarbetet med Valueguard kan användarna  dessutom enkelt  följa prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter på en lokal marknad. Utvecklingen innebär att Datscha blir ett än mer kraftfullt verktyg för effektiva och träffsäkra analyser för en eller flera fastigheter.
 
Vår vision är att skapa det mest effektiva och träffsäkra analysverktyget för de som investerar i, äger eller vill sälja kommersiella fastigheter. Samarbetet med Valueguard och lanseringen av Datscha Småhus är ytterligare bevis för att vi är marknadsledare och att vi fortsätter vår offensiva strategi för att möta kundernas efterfrågan och behov" säger Jacob Philipson, VD Datscha.
 
”Datscha har en bra produkt och en mycket stark position på marknaden. Genom samarbetet når vi ut till nya kundgrupper. Den tekniska lösningen innebär en bra förenkling för kunderna, som nu enkelt kan växla mellan våra system utan att behöva krångla med flera olika inloggningsuppgifter.", säger Lars-Erik Ericson, VD på Valueguard.
 

Om Datscha

Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information om och analys av kommersiella fastigheter. Datscha har över 550 företagskunder, de flesta verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden.
 

Om Valueguard

Valueguard arbetar för att skapa nya finansiella produkter för bostadsmarknaden. Genom dotterbolaget Valueguard Index Sweden AB tillhandahåller Valueguard informations- och analysprodukter för myndigheter, fastighetsmäklare, byggbolag och banker. Valueguards producerar också bostadsprisindexet HOX® som distribueras via Nasdaq OMX.
 
Uppdaterad 2015-10-13

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti