HOX index 13 november 2015

Bibehållen stark trend på bostadsmarknaden

 
Mellan september och oktober steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,9 procent. Index för bostadsrätter i Sverige steg med 0,4 procent medan villaindex steg med 1,3 procent.
 
I Stockholm var förändringen i bostadsrättsindex negativ, med -0,2 procent, liksom i Göteborg med -0,1 procent. I Malmö steg det med 2,8 procent. Villaindex steg med 1,9 procent i Stockholm och 0,6 procent i Göteborg. I Malmö var förändringen -0,2 procent.
 

De senaste tre åren har vi haft en mycket stark uppåtgående trend på bostadsmarknaden i Sverige, med en prisuppgång på 41 procent sedan november 2013. Under samma tid har bostadsrättsindex stigit med hela 53 procent medan villaindex ökat med 35 procent i Sverige. 

 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2015-11-12

Aktuellt

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti

HOX index 14 augusti 2017

Marginellt uppåt på bostadsmarknaden i juli

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni