HOX index 14 december 2015

Inbromsning på bostadsmarknaden

 
Mellan oktober och november förändrades prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med -0,6 procent. Index för bostadsrätter i Sverige förändrades med -0,3 procent och villaindex med -0,7 procent.
 
I både Stockholm och Göteborg var förändringen i bostadsrättsindex  -0,6 procent. I Malmö steg det med 1,1 procent. Förändringen i villaindex var negativ i samtliga av rikets tre största städer: i Stockholm var den -0,9, i Göteborg -0,4 och i Malmö -0,2 procent.
 

Historiskt har utvecklingen varit svag denna tiden på året; säsongsjusterat är förändringen i prisindex prisindex för privatägda bostäder i Sverige i november endast -0,1 procent. 

 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2015-12-09

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti