HOX index 12 februari 2016

Bred uppgång i januari i nivå med tidigare år

Mellan december och januari gick prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 3,2 procent. Index för bostadsrätter i Sverige ökade med 2,1 procent och villaindex ökade med 3,9 procent.
 
Januari har även tidigare år haft en stark prisutveckling jämfört med december. Det är inte heller ovanligt att villaindex stiger mer än bostadsrättsindex i januari. Sedan 2005 har index ökat samtliga januarimånader både för bostadsrätter och för villor i riket som helhet. Justerat för säsongseffekten är uppgången i det övergripande Sverigeindexet HOXSWE 0,5 procent.
 
Index för bostadsrätter gick upp mellan december och januari i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm ökade index med 1,6 procent. I Göteborg steg index med 2,2 procent och i Malmö med 4,1 procent.
 
Villaindex gick upp i Stockholm med 5,5 procent. Säsongsmönstret med uppgångar från december till januari är ofta tydligt på villaindex i Stockholm. I Göteborg ökade villaindex med 0,6 procent medan ökningen i Malmö var 1,6 procent.
 
Samtliga officiella HOX-index är nu på sina högsta nivåer någonsin.
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2016-02-10

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti