HOX index 14 mars 2016

Stark start på året

Mellan januari och februari gick prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 1,1 procent. Index för bostadsrätter i Sverige ökade med 0,9 procent och villaindex ökade med 1,3 procent.  Efter en något mer avvaktande höst, då HOXSWE steg 1,1 procent mellan augusti och december, har samma index nu stigit 4,4 procent sedan årsskiftet. Detta är emellertid i linje med utvecklingen de senaste åren; vi får gå tillbaka fem år, till 2011, för att hitta en långsammare start på året, då HOXSWE steg med 2,7 procent under årets två första månader.
 
Index för bostadsrätter gick upp mellan januari och februari i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm ökade index med 1,0 procent, i Göteborg med 1,6 procent och i Malmö med 0,8 procent.
 
Villaindex gick i Stockholm upp med 0,8 procent, i Göteborg med 1,4 procent och i Malmö med 0,1 procent.
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2016-03-11

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti