HOX index 14 april 2016

Bostadsmarknaden fortsatt uppåt men Stockholm saktar in

Mellan februari och mars gick prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 0,7 procent. Index för bostadsrätter i Sverige ökade med 0,6 procent och villaindex ökade med 0,7 procent. 
 
Index för bostadsrätter gick upp mellan februari och mars i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm ökade index med 0,1 procent, i Göteborg med 1,1 procent och i Malmö med 2,2 procent. Villaindex gick i Stockholm upp med 0,3 procent, i Göteborg med 2,8 procent och i Malmö med 3,1 procent.
 
För första gången är indexvärdet för bostadsrätter i Göteborg över 300. Det betyder att priset för en genomsnittlig bostadsrätt i Göteborgs kommun kostar tre gånger så mycket idag jämfört med januari 2005. Indexet för bostadsrätter i Göteborg är det av Valueguards offentliga index som har haft högst utveckling sedan 2005.
 
Samtidigt är villaindex i Göteborg för första gången över 200, vilket betyder att priset för en genomsnittlig villa i FA-delregion Göteborg är dubbelt så högt idag jämfört med januari 2005. För villor har dock motsvarande index i Stockholm haft en något bättre utveckling än i Göteborg sedan 2005.
 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2016-04-12

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti