HOX index 13 maj 2016

Villamarknaden driver stark uppgång i april

Mellan mars och april gick prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 1,2 procent. Index för bostadsrätter i Sverige ökade med 0,4 procent och villaindex ökade med 1,7 procent.
 
Index för bostadsrätter gick upp mellan mars och april i Stockholm och Malmö medan det stod stilla i Göteborg. I Stockholm ökade index med 0,3 procent och i Malmö med 0,5 procent. Villaindex gick i Stockholm upp med hela 1,6 procent och i Göteborg med 0,4 procent. I Malmö stod villaindex still.
 
Den senaste månadens starka utveckling på villamarknaden i Sverige speglar den trend vi haft sedan årsskiftet, då villamarknaden varit den drivande kraften bakom uppgången. De senaste fyra månaderna har villaindex stigit 7,9 procent medan bostadsrättsmarknaden stigit 4,0 procent. Uppgången på villamarknaden drivs särskilt av Stockholm samt index för medelstora städer, som stigit med 8,5 procent respektive 9,0 procent sedan årsskiftet. Göteborg och Malmö har under samma period stigit med 5,4 procent respektive 4,9 procent.
 
Den starka uppgången på villamarknaden innebär även att villaindex för hela riket för första gången är över 200. Det står således dubbelt så högt som i januari 2005.
 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2016-05-11

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti