HOX index 14 juli 2016

Fortsatt nedgång för boprisindex i juni

Från maj till juni har prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, sjunkit med 1,5 procent. Bostadsrättsindex sjunker med 2,1 procent och villaindex med 1,1 procent. Juni är en månad då vi även tidigare sett nedgångar i index; säsongsjusterat faller HOXSWE med modesta 0,3 procent.

Bostadsrättsindex föll i samtliga tre storstäder, i Stockholm med 2,1 procent, i Göteborg med 1,4 procent och i Malmö med 2,4 procent.

Villaindex går ner i Stockholm, med 2,0 procent och i Göteborg med 0,8 procent. I Malmö stiger det med 0,3 procent.

För andra månaden i rad sjunker både bostadsrätts- och villaindex tydligt i Stockholm. Över de senaste två månaderna är indexnedgångarna i Stockholm 4,8 procent för bostadsrätter och 3,2 procent för villor. Efter säsongsjustering faller index mellan maj och juni 0,7 procent för bostadsrätter i Stockholm och knappa 0,2 procent för villor.

 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2016-07-11

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti