HOX index 14 november 2016

Fortsatt uppåt på bostadsmarknaden i oktober

Mellan september och oktober steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,6 procent. Bostadsrättsindex steg med 1,0 procent och villaindex med 0,3 procent.
 
Bostadsrättsindex steg i samtliga tre storstäder, i Stockholm med 0,8 procent, i Göteborg med 2,5 procent och i Malmö med 2,4 procent. Villaindex steg i både Stockholm och Malmö, med 0,5 respektive 2,1 procent. I Göteborg sjönk det emellertid med 1,4 procent. Av de tre storstäderna är det likväl i Göteborg vi sett den största uppgången de senaste tre månaderna, på totalt 4,0 procent, då vi såg mycket starka uppgångar i villaindex i Göteborg i både augusti och september.
 
Under den senaste fyramånadersperioden, från juli till oktober, har bostadsprisindex för riket, HOXSWE, stigit stadigt med totalt 3,9 procent. Marknaden fortsätter därmed uppåt men i ett långsammare tempo än under våren eller motsvarande period förra hösten. 
 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2016-11-11

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti