HOX index 14 december 2016

Små förändringar på bostadsmarknaden i november

Mellan oktober och november steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,1 procent. Villaindex steg med 0,3 procent medan bostadsrättsindex sjönk med 0,1 procent. Historiskt sett har prisutvecklingen ofta varit svag i november. Justerat för säsongseffekter stiger HOXSWE med 0,9 procent den senaste månaden.
 
Bostadsrättsindex sjönk med 0,6 procent i Stockholm och 0,7 procent i Göteborg. I Malmö steg däremot bostadsrättsindex med 3,1 procent. Villaindex sjönk i både Stockholm och Malmö, med 0,5 respektive 0,6 procent. I Göteborg steg villaindex med 2,5 procent
 
Under den senaste 12-månadsperioden har index i Stockholm utvecklats sämre än i övriga storstäder. I Stockholm har bostadsrättsindex de senaste 12 månaderna stigit med  4,1 procent medan villaindex stigit med 5,4 procent. I Göteborg är motsvarande siffror 12,0 procent för bostadsrätter och 12,5 procent för villor. I Malmö har bostadsrättsindex stigit med 16,3 procent och villaindex med 9,3 procent under samma tidsperiod.
 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2016-12-13

Aktuellt

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti

HOX index 14 augusti 2017

Marginellt uppåt på bostadsmarknaden i juli

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni