HOX index 16 januari 2017

Bostadsrättsindex stiger i december

Mellan november och december steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,2 procent. Bostadsrättsindex steg med 1,1 procent medan villaindex sjönk med 0,4 procent. Justerat för säsongseffekter stiger HOXSWE med 1,3 procent den senaste månaden.
 
Att villaindex ökar mindre än bostadsrättsindex är normalt för december. Under tio av elva tidigare decembermånader har villaindex i riket haft en sämre utveckling än bostadsrättsindex. Att hela marknaden stiger i december är dock inte lika vanligt. HOXSWE har i december sjunkit nio av elva tidigare år. 
 
Bostadsrättsindex steg med 0,9 procent i Stockholm mellan november och december. I Göteborg var motsvarande siffra 1,5 procent medan ökningen i Malmö var 0,4 procent.
 
Villaindex steg i både Stockholm och Göteborg, med 0,3 respektive 1,5 procent. I Malmö sjönk villaindex med 0,2 procent. Minskningen i villaindexet för riket beror till stor del på att villaindex över medelstora städer sjönk med 1,8 procent. 
 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2017-01-12

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti