HOX index 13 april 2017

Bostadsmarknaden fortsätter uppåt i mars

Mellan februari och mars steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,8 procent. Bostadsrättsindex steg med 0,8 procent medan villaindex steg med 0,7 procent. 
 
Bostadsrättsindex steg med 0,2 procent i Stockholm mellan februari och mars. I Göteborg var motsvarande siffra 1,9 procent medan ökningen i Malmö var 1,1 procent. 
 
Även villaindex steg i samtliga tre storstäder. I Stockholm var ökningen 1,4 procent, i Göteborg 0,1 procent och i Malmö 5,0 procent. Uppgången för villaindex i Malmö är anmärkningsvärd. Förra månaden sjönk samma index med 1,5 procent medan det i januari steg med 4,6 procent. Totalt har villaindex i Malmö stigit 8,2 procent under årets första kvartal vilket är mer än övriga storstadsområden. Emellertid är denna uppgång något ryckig.
 
Ökningen de senaste tolv månaderna är för bostadsrättsindex 5,4 procent i Stockholm, 14,9 procent i Göteborg och 20,5 procent i Malmö. Huvudstaden har alltså haft en markant sämre utveckling de senaste tolv månaderna än rikets andra och tredje största stad. För ett och ett halvt år sedan, i slutet av 2015, var situationen en annan då Stockholm och Göteborg låg kring en 20-procentig ökning på tolv månaders sikt medan Malmö låg efter. Vi har med andra ord sett en tydlig, långsiktig inbromsning på bostadsrättsmarknaden i Stockholm sedan slutet av 2015 medan Göteborg saktat in litet och Malmö istället ökat farten avsevärt. På villamarknaden är tendensen liknande för Stockholm och Göteborg men utan den tydliga accelerationen i Malmö.
 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2017-04-11

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti