HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

Mellan augusti och september sjunker prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 1,5 procent. Både bostadsrättsindex och villaindex sjunker, bostadsrättsindex med 1,9 procent och villaindex med 1,3 procent. Efter säsongsjustering sjunker HOXSWE med 1,0 procent.

Bostadsrättsindex faller i alla tre storstäder. I Stockholm är nedgången 2,2 procent, i Göteborg 1,9 och i Malmö är den 1,4 procent. Tolvmånadersförändringen för Stockholms bostadsrättsmarknad är nu 1,7 procent. Lägre har den inte varit på nästan sex år, sedan senhösten-vintern 2011-2012, då tolvmånadersförändringen under fem månader var negativ. 

Även villaindex faller i samtliga tre storstäder mellan augusti och september. I Stockholm sjunker villaindex med 1,4 procent och i både Göteborg och Malmö är nedgången 1,8 procent.

 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2017-10-11

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti