Valueguard förstärker på statistiksidan

David Magnusson förstärker Valueguard Index Sweden. David kommer främst att arbeta med indexproduktion, indexutveckling samt kundleveranser inom bygg- och mäklarsidan. David kommer närmast från Uppsala Universitet där han tagit en masterexamen i nationalekonomi.

 

 "David för med sig kunskap till Valueguard om de senaste statistiska metoderna, men framförallt är han en utmärkt förstärkning till vårt team som levererar ut till kund.", säger VD  Håkan Toll. 

Uppdaterad 2011-03-02

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti