HOX Sverige lanseras!

Nyheter

Valueguard och NASDAQ OMX lanserar boprisindex för villor

Den 18 mars lanserar Valueguard och NASDAQ OMX ett nytt boprisindex för villor. Indexet gör det möjligt att för första gången följa prisutvecklingen för hela bostadsmarknaden i Sverige på ett snabbt, detaljerat och tillförlitligt sätt.

 

Valueguard och NASDAQ OMX har tidigare lanserat prisindex för bostadsrätter. Den 18 mars publiceras motsvarande index för villor. Indexfamiljen kallas HOX® (HOusing IndeX).  

Indexen uppdateras varje månad baserat på aktuell data från de försäljningskontrakt som skrevs under föregående månad. Det gör dem betydligt snabbare än t.ex. fastighetsprisindex som bygger på data om när försäljningarna registreras, vilket kan ske flera månader senare. 

NASDAQ OMX och Valueguards index tar hänsyn till vilka typer av bostäder som säljs, var de säljs och vid vilken tid de sålts för att korrekt spegla bostadsmarknadens utveckling.

Nu lanseras index för villor i Stockholm, Göteborg respektive Malmö. Det finns också ett villaindex för medelstora städer och ett för hela Sverige. Indexet för hela Sverige är värdeviktat vilket innebär att områden där villamarknaden har ett stort värde också väger tungt i beräkningen av indexet.

Samtidigt lanseras ytterligare ett värdeviktat index - HOX Sweden - som speglar värdeutvecklingen för Sveriges villor och bostadsrätter tillsammans. Syftet med indexet är att visa hur värdet på privatbostadsmarknaden som helhet utvecklas.

 

 

 

För mer information

Valueguard Index Sweden AB

Lars-Erik Ericson, Business Dev.
Telefon 070-366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se
www.valueguard.se

 

 

 

Uppdaterad 2011-03-02

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti