Utbildningar/seminarier

Home

Vi håller gärna seminarier eller utbildningar om bostadsmarknaden, om prisindex, finansiella produkter eller försäkringar. Vi berättar också gärna om våra erfarenheter så här långt när det gäller att etablera en ny finansiell marknad för tillgångsslaget bostäder.

Exempel på teman

• Presentation av HOX index och hur de kan användas.
• Skillnader mellan olika sätt att mäta prisutvecklingen på bostadsmarknaden.
• Hur kan riskerna på bostadsmarknaden hanteras med försäkringar och finansiella produkter?
• Hur kan man skapa en ny likvid finansmarknad för bostäder?

 

Kontakt

Lars-Erik Ericson

VD, Valueguard Index Sweden AB

070 - 366 79 93 

lars-erik.ericson[at]valueguard.se

Uppdaterad 2014-02-15

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti

HOX index 14 augusti 2017

Marginellt uppåt på bostadsmarknaden i juli

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni

HOX index 15 juni 2017

Bostadsmarknaden marginellt nedåt i maj

HOX index 15 maj 2017

Villamarknaden driver prisindex fortsatt uppåt i april