Artiklar om index

Home

Vetenskapliga artiklar och publikationer om Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing index:

* Song, Han-Suck och Wilhelmsson, Mats (2010). Improved price index for condominiums.Journal of Property Research Vol. 27:1, 39-60

* Song, H.-S. and Wilhelmsson, M (2010). Improved price index for condominiums. Kommande artikel i Journal of Property Research.

* Song, Han-Suck och Wilhelmsson, Mats (2010) ”Framtagning av komposita prisindex”

* Song, Han-Suck och Wilhelmsson, Mats (2010) ”En förstudie avseende utveckling av finansiella applikationer och marknader för bostadsderivat”

Song, H-S. and Wilhelmsson, M. (2009). Improved price index for condominiums.
Department of Real Estate and Construction Management, Royal Institute of Technology, KTH, Stocholm.

“Construction and updating of property price index series: The case of segmented markets in Stockholm”; Mats Wilhelmsson (2009); Property Management Volume: 27 Issue: 2 Page: 119 – 137."

Tidigare forskning och examensarbeten om index finns på: http://www.valueguard.se/forskning

Vetenskapliga artiklar inom området:

Clapham, E., Englund, P., Quigley, J. and Redfearn, C. (2006). Revistiting the Past and Settling the Score: Index Revision for House Price Derivatives. Real Estate Economic

Englund P., Gordon, T.M. and Quigley, JM (1999). The Valuation of Real Capital: A Random Walk down Kungsgatan. Journal of Housing Economics Vol. 8(3).

Englund, P., Quigley, J.M. and Redfearn, C.L. (1998). Improved price indexes for real estate: measuring the course of Swedish housing prices. Journal of Urban Economics, Vol.44(2), 171-196.

Englund, P., Quigley, J.M. and Redfearn, C.L. (1999). The Choice of Methodology for Computing Housing Price Indexes: Comparisons of Temporal Aggregation and Sample Definition. The Journal of Real Estate Finance and Economics Volume 19(2).

Wilhelmsson, M. (2002). Spatial Models in Real Estate Economics. Housing, Theory and Society Vol.19. 92-101.

Wilhelmsson, M. (2004). A method to derive housing sub-markets and reduce spatial dependency. Property Management,Vol. 22:4, 276-288.>

Wilhelmsson, M. (2008). House Price Depreciation Rates and Level of Maintenance. Journal of Housing Economics. Vol.17(1), 88-101.

Wilhelmsson, M. (2008). Evidence of Buyer Bargaining Power in the Stockholm Residential Real Estate Market.. Journal of Real Estate Research. Vol.30(4), 275-299

Artiklar i nyhetsmedia om index och om Valueguard:

Se vidare www.valueguard.se/nyheter

Uppdaterad 2010-05-31

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti