Bolagsstruktur

Valueguard AB

Valueguard AB är ett ägarbolag som samlar grundarnas, nyckelpersoners och investerarnas ägande. Företaget bedriver affärsutveckling samt utvecklar koncept till produkter och tjänster.

Valueguard Index Sweden AB

Valueguard Index Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Valueguard AB. Det är det rörelsedrivande bolaget för index och information. Företaget tillhandahåller bostadsprisindex och informationstjänster till företag och offentlig förvaltning. Verksamheten har stora krav på transparens och att den bedrivs åtskild från annan verksamhet.

Uppdaterad 2016-05-23

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni

HOX index 15 juni 2017

Bostadsmarknaden marginellt nedåt i maj

HOX index 15 maj 2017

Villamarknaden driver prisindex fortsatt uppåt i april

HOX index 13 april 2017

Bostadsmarknaden fortsätter uppåt i mars

HOX index 14 mars 2017

Fortsatt bred uppgång på bostadsmarknaden