Bolagsstruktur

Valueguard AB

Valueguard AB är ett ägarbolag som samlar grundarnas, nyckelpersoners och investerarnas ägande. Företaget bedriver affärsutveckling samt utvecklar koncept till produkter och tjänster.

Valueguard Index Sweden AB

Valueguard Index Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Valueguard AB. Det är det rörelsedrivande bolaget för index och information. Företaget tillhandahåller bostadsprisindex och informationstjänster till företag och offentlig förvaltning. Verksamheten har stora krav på transparens och att den bedrivs åtskild från annan verksamhet.

Uppdaterad 2016-05-23

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september