Bolagsstruktur

Valueguard AB

Valueguard AB är ett ägarbolag som samlar grundarnas, nyckelpersoners och investerarnas ägande. Företaget bedriver affärsutveckling samt utvecklar koncept till produkter och tjänster.

Valueguard Index Sweden AB

Valueguard Index Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Valueguard AB. Det är det rörelsedrivande bolaget för index och information. Företaget tillhandahåller bostadsprisindex och informationstjänster till företag och offentlig förvaltning. Verksamheten har stora krav på transparens och att den bedrivs åtskild från annan verksamhet.

Uppdaterad 2016-05-23

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti

HOX index 14 augusti 2017

Marginellt uppåt på bostadsmarknaden i juli

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni