Byggbolag

Prissättningsunderlag

Vi hjälper er att prissätta nyproducerade bostäder rätt och ökar er förtjänst i varje projekt. Med vårt underlag minimerar ni risken att sälja bostäder för billigt eller stå med osålda bostäder som kostar pengar och tid. Analysen bygger på sålda bostäder som rapporterats in från fastighetsmäklare och kombineras med vår indexteknologi för att ge svar på hur betalningsviljan för en nyproducerad bostadsrätt ser ut. Analysen kan också ligga till grund för värdering av mark. 

Värderingstjänst

Med hjälp av vårt webbaserade värderingsverktyg är det enkelt att skapa sig en uppfattning om den lokala bostadsmarknaden. 

MapStat

MapStat är ett unikt verktyg för att göra analyser av bostadsmarknaden. Här beskrivs hela Sverige på karta, med prisnivåer, byggår, antal försäljningar etc. Du kan också direkt göra en bedömning av prisnivån för nyproducerade lägenheter. 

Ortsanalys

Med hjälp av vår analys är det möjligt att skapa sig en uppfattning om bostadsmarknaden samt var det är lönsammast att bygga inom en viss ort eller delområde. Analysen grundar sig på bostadsprisindex, nyproduktion och historiska fakta.

Marknadsgaranti vid nyproduktion

Marknadsgaranti tar bort osäkerheten kring prisutvecklingen på bostadsmarknaden, vilket kan leda till snabbare försäljningstider. Marknadsgaranti baseras på Nasdaq OMX Valueguard-KTH housing index (HOX) och är ett sätt att lösa problemet med långa tider mellan förhandsavtal och tillträde. Läs mer >>

Marknadsrapport

Valueguards marknadsrapport är ett komplement till HOX index och produceras varje månad. Den innehåller en sammanställning av bostadsmarknadens prisutveckling, säsongsmönster, genomsnittspriser, bakgrundsinformation och marknadskommentarer. Läs mer >>

Projektuppföljning nyproduktion

Projektuppföljningen gör det möjligt för byggbolag att varje vecka följa försäljningen vid nyproduktionsprojekt, på från enskilda bostäder till projekt och aggreggerade rapporter för regioner etc. I rapporten sammanställs de mest relevanata nyckeltalen.  Läs mer >>

Kontakta oss

 

Kontakta mig så pratar vi mer om hur ni skulle kunna dra nytta av våra produkter i er verksamhet:

 

Richard Lennartsson

Försäljningschef, Valueguard Index Sweden AB

070-581 37 07
richard.lennartsson[at]valueguard.se

Uppdaterad 2014-11-17

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti