Dataunderlag

Home

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index bygger på data från bostadsaffärer som registreras av fastighetsmäklare. Valueguard Index Sweden AB tecknade i april 2009 avtal med Svensk Mäklarstatistik AB om leverans av data. Totalt används ca 75 procent av alla mäklade bostadsförsäljningar i Sverige. Täckningen är relativt sett större i storstäder än t.ex. på lansbygden och i områden där bostadspriserna är låga och många affärer görs upp utan fastighetsmäklare.

Uppgifterna rapporteras in efter varje månadsskifte och baseras på den senaste månadens köpekontrakt. Index levereras normalt ca 15 dagar in på den nya månaden. Det innebär att datamaterialet i genomsnitt är ca en månad gammalt vid lansering av ett nytt indexvärde.

Förutom data om själva försäljningarna används även data från Lantmäteriets fastighetsregister.  

 

Uppdaterad 2014-02-19

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti