Historik

Valueguard grundades av Håkan Toll och Christer Wikner år 2007 med målet att skapa finans- och försäkringsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. 
Tidigt upptäcktes att det inte fanns ett mått på utvecklingen som levde upp till de hårda krav finans- och försäkringsbranschen ställer. Professor Mats Wilhelmsson och Dr. Han Suck Song fick därför i uppdrag att utveckla en ny metod för att mäta utvecklingen.
 
Resultatet av deras arbete är Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX). En metod som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som sålts och inte visar upp eller nedgångar för att det t.ex. sålts många bostäder i attraktiva områden under en månad. Flera forskningsartiklar har skrivits om metodiken och den har verifierats av bland annat Eurostat.
 
Prisindex för bostadsrätter och småhus distribueras sedan november 2009 av Nasdaq OMX. Valueguards prisindex används t.ex. av Riksbanken, Boverket och SCB. 
 
Valueguard har därmed lagt grunden för nya finansiella produkter och försäkringar kopplade till bostadsmarknaden. 
 
Koncernens huvudsakliga verksamhet är informations- och analysprodukter, som utvecklas och tillhandahålls av dotterbolaget Valueguard Index Sweden AB.
 
Uppdaterad 2016-05-23

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september