Koncept

Home

Valueguard skapar förutsättningar för en ny försäkrings- och finansmarknad för tillgångsslaget bostäder. Alla våra koncept utgår från HOX index och från de riskmodeller vi utvecklat för bostadsmarknaden.

Försäkringar mot prisfall

Valueguard har tagit fram koncept för försäkringar som skyddar mot prisfall på bostadsmarknaden. Vi är öppna för samarbete med försäkringsbolag, banker och byggbolag.

Finansiell handel

Finansiell handel med bostadsmarknaden som tillgångsslag öppnar helt nya möjligheter för till exempel investerare och byggbolag, där investerare kan få en avkastning som följer bostadsmarknadens värde och byggbolag kan lösa en del av risken i sina byggprojekt.

 

Kontakt

Vill du vara med och bygga en ny marknad?

 

Lars-Erik Ericson

VD, Valueguard AB

070-366 79 93 lars-erik.ericson[at]valueguard.se

Uppdaterad 2011-10-26

Gå direkt till HOX index

Aktuellt

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni

HOX index 15 juni 2017

Bostadsmarknaden marginellt nedåt i maj

HOX index 15 maj 2017

Villamarknaden driver prisindex fortsatt uppåt i april

HOX index 13 april 2017

Bostadsmarknaden fortsätter uppåt i mars

HOX index 14 mars 2017

Fortsatt bred uppgång på bostadsmarknaden