Bostadsmarknaden öppnas upp för finansiell handel

Med en ny typ av kvalitetssäkrat index på Stockholmsbörsen skapas nya möjligheter för bostadsmarknadens aktörer.

Att köpa ny bostad är vanligtvis en av de största affärerna man gör som privatperson. Oavsett hur marknaden gått historiskt finns i varje tidpunkt en stor osäkerhet om den kommande utvecklingen. Att kunna skydda marknadsvärdet på sin investering minskar avsevärt den privatekonomiska risken och skapar i förlängningen en bättre likviditet och rörlighet på bostadsmarknaden.

Idag saknas den möjligheten. Men med ett fungerande finansiellt index som mäter utvecklingen på bostadsmarknaden finns förutsättningar för till exempel banker och försäkringsbolag att erbjuda privatpersoner och företag nya typer av lösningar. En annan möjlighet som skapas är förutsättningar för ett bosparande som faktiskt följer bostadsmarknaden. Något som sannolikt är högintressant både för privatpersoner och kommersiella aktörer som banker och byggföretag. Traditionellt räntesparande har ofta stått och stampat när bostadsmarknaden fortsatt upp och placeringsformer har saknats som faktiskt följer bostadsmarknaden. Nu skapas förutsättningarna för att kunna investera direkt i marknaden för olika regioner.

Arbetet att utveckla ett finansiellt index för bostadsmarknaden har pågått under flera års tid. Tillsammans med forskare vid KTH har Uppsalaföretaget Valueguard intensivt arbetat för att skapa ett index för att öppna för nya affärer på bostadsmarknaden. Valueguard köper data från bl.a. Mäklarstatistik och företagen samarbetar för att fortlöpande öka kvaliteten i dataunderlagen.

Drivkraften har hela tiden varit att skapa förutsättningarna för en ny försäkringsmarknad, säger Håkan Toll, vd och en av grundarna i Valueguard. I samtalen med ledande banker och branschorganisationer har det blivit alltmer tydligt att det intresset delas av flera, men att det också finns fler användningsområden. Det har därför blivit naturligt för oss att söka samarbete med en stark och erfaren aktör som Nasdaq OMX om att lansera finansiella index och att fortsätta utvecklingsarbetet gemensamt.

Det är viktigt att ta den här utvecklingen stegvis och skapa just de förutsättningar som behövs för att detta ska kunna växa fram på egna meriter, menar Christer Wikner begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting, en annan av grundarna till Valueguard. I första läget är det viktigt att börja ta fram nya produkter som på olika sätt ökar skyddet för privatpersoner. Att investera i nytt boende handlar ju ofta om att förverkliga sin dröm om hur man vill bo. En dröm som när marknaden faller kan förbytas till en mardröm. Även samhällsekonomiskt är det viktigt att bostadsmarknaden stabiliseras och att riskerna inte äventyrar människors privatekonomi. Situationen som uppstod i USA förra hösten är ett scenario som absolut inte får återupprepas. Det pekar också på behovet hos banker och andra aktörer på marknaden att hitta sätt att säkra sina
investeringar.

– De forskningsrapporter vi jobbat fram är bara en början. Forskningen både på Handels och KTH har visat att riskerna finns där och att de är av det slaget att de bör återförsäkras för att skydda de investeringar som görs. Med dagens riskmodeller kan riskerna på bostadsmarknaden värderas felaktigt. Vi tenderar att underskatta riskbilden, särskilt i goda tider. Nu är det viktigt att skapa modeller för att bättre kunna simulera och prognostisera bostadsmarknadens utveckling. Introduktionen av ett finansiellt index är en viktig grund som bas för beräkningarna, säger Håkan Toll.

Tillsammans med Nasdaq OMX går nu utvecklingsarbetet vidare. Parallellt presenteras redan nu en första indexserie för bostadsmarknaden i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa indexserier kommer följas av flera, lite beroende av vilka finansiella index bankerna och försäkringsbolagen önskar se som bas för kommande produkter.

– Bostadsmarknaden är gigantisk. Värdet är jämförbart med det totala värdet på aktiemarknaden. Hittills har bostadsmarknaden varit svår att överblicka och mäta. Men med ett nytt transparent system möjliggörs handel på bostadsmarknaden mot de nya indexen. Privatpersoner kan därmed försäkra sina investeringar och banker, byggföretag och andra kommer att kunna minska sina risker, avslutar Christer Wikner.

För mer information: Håkan Toll, vd Valueguard 076 116 70 07
hakan.toll@valueguard.se www.valueguard.se

 

Ladda ned presentationer från lanseringsseminariet 2009-11-19

Håkan Toll - Valueguard

Mats Wilhelmsson - KTH

Peter Englund - Handelshögskolan

Erik Thedéen - NASDAQ OMX

 

 

Uppdaterad 2009-11-15

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti