Marknadsrapport

News

Valueguards marknadsrapport är ett komplement till HOX index och produceras varje månad. Den innehåller en sammanställning av bostadsmarknadens utveckling inklusive tidsserier, säsongsmönster, genomsnittspriser, bakgrundsinformation, nyckeltal och marknadskommentarer.

Rapporten säljs som ett abonnemang. Försäljning och distribution och administreras av Newsec, som även producerar rapporter för den kommersiella fastighetsmarknaden.

 Jag vill prenumerera på Marknadsrapport

Kontakt

 

Fredrik Lövberg

+46 73 532 61 61

fredrik.lovberg@newsec.se

Uppdaterad 2014-02-11

Aktuellt

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti

HOX index 14 augusti 2017

Marginellt uppåt på bostadsmarknaden i juli

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni

HOX index 15 juni 2017

Bostadsmarknaden marginellt nedåt i maj

HOX index 15 maj 2017

Villamarknaden driver prisindex fortsatt uppåt i april