Nasdaq OMX Nordic Foundation beviljar forskningsmedel

Nasdaq OMX Nordic Foundation finansierar nytt forskningsprojekt

Professor Mats Wilhelmsson och Dr Han-Suck Song vid Centrum för Bank och Finans på KTH har beviljats ytterligare forskningsmedel för att tillsammans med bl a Valueguard utreda vad som saknas för att en finansiell handel som baseras på bostadsmarknaden ska komma till stånd i Sverige. Studien ska belysa vilka möjligheter och hinder som finns. Det skulle kunna få ett stort värde om man kunde få igång en finansiell marknad för bostäder i Sverige. 

 

Inom ramen för studien kommer ett antal intervjuer med banker och finansiella institutioner ske. Vill du ha mer information om studien kontakta oss gärna.

 

Centrum för Bank och Finans, KTH

Prof. Mats Wilhelmsson

Telefon 08-790 92 25

matswi[at]kth.se

www.kth.se

 

Avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH

Fil. dr Han-Suck Song

Telefon 08-790 95 69

han-suck.song[at]kth.se

www.kth.se

 

Valueguard Index Sweden AB

Lars-Erik Ericson

Telefon 070-366 79 93

lars-erik.ericson[at]valueguard.se

www.valueguardindex.se

 

Valueguard AB

Håkan Toll, VD

Telefon 076-116 70 07

hakan.toll[at]valueguard.se

www.valueguard.se

 

Uppdaterad 2012-09-10

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti