Kommuner

Öka hastigheten för nyproduktion av bostäder

Tobins Q är ett etablerat mått på hur lönsamt det är att producera bostäder, baserat på data om tidigare försäljningar och produktionskostnader. Valueguard har utvecklat ett kvalitetsjusterat Tobins Q samt ett nytt mått för att främja bättre affärsförståelse inom markexploatering - Value-Q™. Analysen visar hur lönsamt det är att bygga olika typer av fastigheter i olika områden, vilket är ett betydligt mer användbart underlag för kommunal planering.

 

Value-AdjustTM - Trygghet för både köpare och säljare av mark

Baserat på Valueguards prisindex kan säljare och köpare justera exempelvis markpriser i efterhand beroende på hur marknaden faktiskt utvecklats. Oro över timing och prisnivåer minimeras och fler markaffärer och byggprojekt kan förverkligas.

 

Marknadsrapport

Valueguard erbjuder ett sammanfattande informationspaket som visar hur den privata bostadsmarknaden utvecklas i kommunen. Marknadsrapport innehåller:

  • Alla prisindex som Valueguard producerar och som visar prisutvecklingen för bostäder i kommunen.
  • Sammanställning av bostadsmarknadens prisutveckling inklusive historisk utveckling, säsongsmönster, genomsnittspriser, bakgrundsinformation och marknadskommentarer. Vi erbjuder också tekniska lösningar för att visa bostadsprisindex för kommunens invånare på er hemsida.

 

Kontakt

Kontakta mig så pratar vi mer kring hur ni skulle kunna dra nytta av våra produkter i er verksamhet:

 

Richard Lennartsson

Försäljningschef, Valueguard Index Sweden AB

070-581 37 07
richard.lennartsson[at]valueguard.se

Uppdaterad 2014-11-15

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti