Nya ledamöter i Valueguards styrelse

 

Valueguards målsättningar för det kommande året är att öka försäljningen av informations- och analysprodukter, arbeta vidare med att etablera fler finansiella produkter på HOX samt att skapa förutsättningarna för att ta försäkringsaffären till marknaden. 
 
Vi välkomnar därför Eva-Maria Sjöholm och Robert Charpentier till styrelsen i Valueguard AB. Vi bedömer att den kompetens och de kontaktnät som de medför kommer att förbättra möjligheterna för Valueguard att nå målsättningarna ovan. 
 
Vi vill samtidigt passa på att avtacka Maria Kimby och Christer Wikner för allt arbete och engagemang som styrelseledamöter i Valueguard . Både Christer och Maria har suttit i Valueguards styrelse sedan Valueguard grundades och lämnar styrelsen på egen begäran.
 
 
För Styrelsen i Valueguard AB
 
Karl Erik Andersson, styrelseordförande 
070 - 590 13 88
karl-erik.andersson[at]valueguard.se
Uppdaterad 2012-12-10

Aktuellt

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni

HOX index 15 juni 2017

Bostadsmarknaden marginellt nedåt i maj

HOX index 15 maj 2017

Villamarknaden driver prisindex fortsatt uppåt i april

HOX index 13 april 2017

Bostadsmarknaden fortsätter uppåt i mars

HOX index 14 mars 2017

Fortsatt bred uppgång på bostadsmarknaden