Nya ledamöter i Valueguards styrelse

 

Valueguards målsättningar för det kommande året är att öka försäljningen av informations- och analysprodukter, arbeta vidare med att etablera fler finansiella produkter på HOX samt att skapa förutsättningarna för att ta försäkringsaffären till marknaden. 
 
Vi välkomnar därför Eva-Maria Sjöholm och Robert Charpentier till styrelsen i Valueguard AB. Vi bedömer att den kompetens och de kontaktnät som de medför kommer att förbättra möjligheterna för Valueguard att nå målsättningarna ovan. 
 
Vi vill samtidigt passa på att avtacka Maria Kimby och Christer Wikner för allt arbete och engagemang som styrelseledamöter i Valueguard . Både Christer och Maria har suttit i Valueguards styrelse sedan Valueguard grundades och lämnar styrelsen på egen begäran.
 
 
För Styrelsen i Valueguard AB
 
Karl Erik Andersson, styrelseordförande 
070 - 590 13 88
karl-erik.andersson[at]valueguard.se
Uppdaterad 2012-12-10

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti