Nytt tillgångsslag till Stockholmsbörsen

NASDAQ OMX och Valueguard introducerar nytt boprisindex

Välkommen att delta i ett seminarium i samband med lanseringen av ett unikt och nytt
boprisindex på börsen!

Torsdag 19:e november klockan 08.30 - 10.00
Restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Frukostsmörgås serveras

Följande personer berättar om indexet och vilka möjligheter det kommer att medföra:

Professor Peter Englund, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Mats Wilhelmsson, Centrum för Bank & Finans, KTH
Erik Thedéen, VD NASDAQ OMX Sverige
Håkan Toll, VD Valueguard

Syftet är informera om och bjuda in till en dialog om indexet och de nya möjligheter som skapas.
Det vore trevligt om någon från er organisation kan närvara. Vi är tacksamma för föranmälan senast den 18:e november via email till info@valueguard.se
eller fixedincome@nasdaqomx.com.

Indexet skapar grunden för nya finansiella produkter som försäkringar av bostäders marknadsvärde och fonder för bosparade som följer bostadsmarknaden. Den underliggande varan - Sveriges villor och bostadsrätter - har ett enormt värde som är jämförbart med det sammanlagda värdet av alla noterade företag.

NASDAQ OMX Valueguard-KTH Housing Index är framtaget under ledning av professor Mats Wilhelmsson vid Centrum för Bank & Finans, KTH. Syftet med indexet är att löpande kunna göra aktuella och statistiskt kontrollerade mätningar av prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Beräkningarna görs månadsvis på ett aktuellt dataunderlag för bostadsförsäljningar, huvudsakligen från Svensk Mäklarstatistik AB som samlar in försäljningsstatistik från en majoritet av landets fastighetsmäklare. Utvecklingen av indexet är ursprungligen beställd av Valueguard AB, bland annat för att ligga till grund för en ny typ av försäkring som gör det möjligt att försäkra sig mot nedgång i marknadsvärdet av sin bostad.

 

Varmt välkommen!

Håkan Toll
VD Valueguard     

Erik Thedéen
VD NASDAQ OMX Sverige

Kontaktpersoner:

Håkan Toll, Valueguard, tfn 076-116 70 07 begin_of_the_skype_highlighting              076-116 70 07
Magnus Olsson, NASDAQ OMX, tfn 073-449 74 26

Uppdaterad 2009-11-09

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti