Nyheter

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

Mellan september och oktober sjunker prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 3,0 procent. Bostadsrättsindex går ned med 2,8 procent och villaindex med 3,2 procent. Efter säsongsjustering sjunker HOXSWE med 1,8 procent. Sedan augusti har HOXSWE gått ned 4,5 procent.
 
Alla Valueguards publika prisindex faller under oktober. I Stockholm är nedgången för bostadsrätter 3,4 procent, i Göteborg 1,2  procent och i Malmö är den 2,9 procent. För villor är nedgången i Stockholm med 4,0 procent, i Göteborg 1,6 procent och i Malmö 2,1 procent. Den största nedgången är alltså i Stockholm för både bostadsrätter och villor. 
 
På tre månaders sikt har vi nedgång i samtliga offentliga prisindex, vilket är första gången sedan 2011. Även tolvmånadersförändringen är nu negativ för bostadsrättsindex i Stockholm.
 
Historiskt har vi sett nedgångar under hösten under 2007, 2008 och 2011. Samtliga dessa år kännetecknades av nedgångar ända till årets slut och sedan en snabb återhämtning efter årsskiftet. Nedgången de senaste två månaderna är den snabbaste sedan finanskrisen 2008.   
 
 
 
Uppdaterad 2017-11-13

Senaste nytt

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti

HOX index 14 augusti 2017

Marginellt uppåt på bostadsmarknaden i juli

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni