Patentansökan inlämnad på index

Valueguard lämnade idag in en patentansökan under namnet "System for generating a housing price index"

 
"Att ta fram ett nytt kvalitetssäkrat bostadsprisindex är en stor investering för ett företag. Det finns samtidigt ett stort behov av transparens och öppenhet kring den teknologi som företaget utvecklat. Då är det bra att det finns en möjlighet att skydda uppfinningar", säger Håkan Toll.

 

Det nya indexet beräknas med hjälp av en metod som Valueguard tagit fram i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Beräkningsmodellen har utvecklats under två år vid Centrum för Bank och Finans på KTH under ledning av professor Mats Wilhelmsson.

 

 

För mer information Valueguard AB

 

Håkan Toll, VD

Telefon 076-116 70 07

hakan.toll[at]valueguard.se

www.valueguard.se

 

Centrum för Bank och Finans, KTH

samt delägare

Professor Mats Wilhelmsson

Telefon 08-790 92 25

matswil[at]kth.se

http://www.infra.kth.se

 

Uppdaterad 2009-05-08

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti