Projektuppföljning nyproduktion

Projektuppföljning är en metod för att kontinuerligt följa hur försäljningen utvecklas och ger er underlag för att effektivisera försäljningsarbetet. På ett lättöverskådligt sätt visas status på varje lägenhet tillsammans med nyckeltal så som webbesökare, visningsbesökare, antal intresseanmälningar osv.

Data hämtas från ert eller mäklarens affärssystem, antingen via manuella exporter eller automatiserad överföring.

Med Projektuppföljning skapar ni spårbarhet i beslut, bygger upp strukturkapital och får möjligheten att arbeta strukturerat med kontinuerliga förbättringar.

Kontakt

 

Richard Lennartsson

Försäljningschef, Valueguard Index Sweden AB

070-581 37 07
richard.lennartsson[at]valueguard.se

Uppdaterad 2014-11-17

Projektuppföljning - faktaruta

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti