Newsec och Valueguard inleder samarbete

PRESSMEDDELANDE 2014-12-08

 

Newsec och Valueguard inleder samarbete

 

Newsec och Valueguard inleder ett samarbete som innebär att Newsec sköter försäljning och distribution av Valueguards månadsvisa marknadsrapport om bostäder.  Rapporten riktar sig framförallt till fastighetsmäklare, banker och byggbolag som har stor nytta av den omfattande informationen om bostadsmarknaden.

Valueguards marknadsrapport är ett komplement till HOX index (Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index) och innehåller en fullständig sammanställning av bostadsmarknadens prisutveckling, säsongsmönster, genomsnittspriser, bakgrundsinformation och marknadskommentarer. Prisstatistiken är väletablerad, och används av bl.a. Regeringskansliet, Nasdaq OMX och Riksbanken. Nya värden publiceras varje månad vilket möjliggör en kontinuerlig uppdatering av vad som sker på marknaden.

 

”Vårt samarbete med Valueguard är ytterligare ett steg för att stärka Newsecs kunderbjudanden. Marknadsrapporten om bostäder är ett komplement till våra egna analyser och adderar ett stort värde för våra kunder, som numera även erhåller en heltäckande information om bostadsmarknaden”, säger Max Barclay, VD Newsec Sweden.

”Vi ser Newsec som en naturlig samarbetspartner – de är duktiga analytiker och vi förstår varandra bra. Vi brinner för att göra avancerad statistik tillgänglig på ett enkelt sätt. Tack vare Newsecs stora kontaktnät kommer nu fler att kunna dra nytta av den statistik vi producerar, vilket vi ser fram emot”, säger Lars-Erik Ericson, VD Valueguard

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Max Barclay, VD Newsec Sweden

Telefon:070-844 30 65, e-post; max.barclay@newsec.se

 

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard
Telefon: 070-366 79 93, e-post; lars-erik.ericson@valueguard.se

 

Uppdaterad 2014-12-09

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti