Samarbetsavtal mellan Mäklarsamfundet och Valueguard

Mäklarsamfundet och Valueguard har nyligen tecknat ett samarbetsavtal i syfte att utbyta tjänster och information. Mäklarsamfundets medlemmar får möjlighet att teckna förmånliga avtal med Valueguard, läs mer här >>. Mäklarsamfundet å sin sida erbjuder Valueguard en långsiktig kontaktyta mot sina medlemmar.

”Inom Mäklarsamfundet driver vi branschfrågor och försöker påverka utvecklingen i rätt riktning. Vi ser Valueguard som ett företag som kan underlätta mäklarens vardag och tillföra mer till branschen genom sina nydanande produkter och sitt innovativa sätt att arbeta.” säger Per-Anders Henrell på Mäklarsamfundet.

”Sedan vi lanserade vår värderingstjänst för fastighetsmäklare har fastighetsmäklarna blivit en allt viktigare kundgrupp för oss. Vi har bestämt oss för att satsa hårdare på mäklarbranschen eftersom vi får så pass bra gensvar. Många av våra finansiella produkter kommer ju också att distribueras av fastighetsmäklare framöver. En stark och välorganiserad mäklarbransch har också ett stort värde för Valueguard. Vi tyckte därför att det var naturligt att fördjupa samarbetet med Mäklarsamfundet som är den största mäklarorganisationen.”, säger Håkan Toll vd för Valueguard.

För ytterligare frågor kontakta:

Per-Anders Henrell, marknadsansvarig, Mäklarsamfundet 073 - 435 99 17

Håkan Toll, vd Valueguard, 076 - 11 67 007

Lars-Erik Ericson, Valueguard Index Sweden, 070 - 366 79 93

Om Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Den 31 december 2012 hade Mäklarsamfundet ca 5 400 fastighetsmäklare som medlemmar vilket utgör 80 procent av den samlade kåren.

Om Valueguard

Valueguard arbetar för att skapa nya finansiella produkter för bostadsmarknaden. Genom dotterbolaget Valueguard Index Sweden AB tillhandahåller Valueguard informations- och analystjänster för fastighetsmäklare, byggbolag och banker. Som grund för Valueguards produkter och tjänster ligger ett prisindex för bostäder - Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX®). HOX index har utvecklats i samarbete med KTH, det distribueras av Nasdaq OMX och det bygger på data levererad av bl.a. Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.

Uppdaterad 2013-03-06

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti