Presentationer från sommarseminarium.

Valueguard  index AB & Nasdaq OMX

Här hittar du presentationer från försommarens seminarium i samband med lansering: Utökade index på Stockholmsbörsen

Nasdaq OMX och Valueguard introducerade i juni ytterligare boprisindex som visar prisutvecklingen för bostäder. Indexet är det känsligaste och mest relevanta sättet att mäta bostadsmarknadens prisutveckling. Det nya indexet ger en relevant bild över marknadsvärdesförändringen på Sveriges bostadsrätter genom att mäta prisutvecklingen i de 20 kommuner med störst omsättning.

Indexet baseras huvudsakligen på färsk kontraktsdata från Svensk Mäklarstatistik AB.

Presentationer:

Storstädernas bostäder - hur följer man den marknaden?
Mats Wilhelmsson, professor, Centrum för Bank & Finans, KTH  

Presentation konstruktion av ett komposit bostadsrättsindex

 

Anpassning av index för finansiella produkter och försäkringslösningar
Lars-Erik Ericson, analytiker, Valueguard

Presentation tillämpning av index

 

Finansiella produkter baserade på Boprisindex
Magnus Olsson, analytiker, Nasdaq OMX

Presentation finansiella produkter för index

 

Uppdaterad 2010-07-06

Presentationer och relaterat material

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti