Värdeutvecklingen på bostadsmarknaden - vad kan vi ha den till?

Valueguard index AB & Nasdaq OMX

 

Inbjudan till seminarium i samband med lansering: Nasdaq OMX och Valueguard introducerar nu fler boprisindex!

 

Tisdag 1 juni klockan 08.00 - 9.30 Nasdaq OMX, Frihamnen, Stockholm Registrering och smörgås från kl 8.00. Föredrag börjar 8.20.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta vid detta seminarium inriktat på hur dessa unika boprisindex kan göra bäst nytta!  

Välkomsthälsning Erik Thedéen, börschef Nasdaq OMX Stockholm, Karl-Erik Andersson, styrelseordförande Valueguard

Storstädernas bostäder - hur följer man den marknaden? Mats Wilhelmsson, professor, Centrum för Bank & Finans, KTH  

Anpassning av index för finansiella produkter och försäkringslösningar Lars-Erik Ericson, analytiker, Valueguard

Finansiella produkter baserade på Boprisindex Magnus Olsson, analytiker, Nasdaq OMX

Föredragshållarna tillsammans med Dr Han-Suck Song, KTH och Håkan Toll, VD för Valueguard finns tillgänglig för samtal efter föredraget och dess frågestund fram till 10.00.

Denna inbjudan har skickats till olika aktörer på finans- och bostadsmarknaderna. Syftet är informera om och bjuda in till en dialog om indexet och de nya möjligheter som skapas. Du får gärna ta med en kollega eller skicka inbjudan vidare till andra som du tror kan ha ett särskilt intresse. Föranmälan senast den 27:e maj via email till info@valueguard.se eller fixedincome@nasdaqomx.se.

Indexet skapar grunden för nya finansiella produkter som försäkringar av bostäders marknadsvärde och fonder för bosparade som följer bostadsmarknaden.

Nasdaq OMX Valueguard-KTH boprisindex är framtaget under ledning av professor Mats Wilhelmsson vid Centrum för Bank & Finans, KTH. Syftet med indexet är att löpande kunna göra aktuella och statistiskt kontrollerade mätningar av prisutvecklingen på bostadsmarknaden..  

Varmt välkommen!

Håkan Toll VD Valueguard Erik Thedéen VD Nasdaq OMX Stockholm  

Kontaktpersoner: Johan Mansfeldt, Valueguard, tfn 070-66 55 990 Magnus Olsson, Nasdaq OMX, tfn 073-449 74 26

Uppdaterad 2010-05-24

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti