Erbjudande om marknadsförsäkring

Valueguard-KTH Index för företag

Erbjudande till försäkringsgivare

Vi erbjuder ett samarbete där försäkringsgivare kan licensiera index och teknologi för att ta fram egna försäkringslösningar.

Erbjudande till bank

Vi samarbetar med en försäkringsgivare för att ta fram försäkringslösningar till bankers kunder, till exempel för att ge trygghet för förstagångsköpare och andra högbelånade kundgrupper. Läs mer om Value-Safe®

Erbjudande till byggbolag

Grundidén är att slutkunden försäkrar sin befintliga bostad i samband med bokningen av den nya bostaden. Därmed säkras betalningsförmågan även om  bostadspriserna skulle gå ned under byggperioden. I Här kan vi tänka oss flera olika upplägg och vi söker i första hand ett treparts utvecklingssamarbete tillsammans med en försäkringsgivare. Läs mer om Value-Bridge®.

Kontakta oss

Lars-Erik Ericson

tf. VD, Valueguard AB

070-366 79 93 lars-erik.ericson[at]valueguard.se

Uppdaterad 2010-05-20

Försäkring - faktaruta

Aktuellt

HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni

HOX index 15 juni 2017

Bostadsmarknaden marginellt nedåt i maj

HOX index 15 maj 2017

Villamarknaden driver prisindex fortsatt uppåt i april

HOX index 13 april 2017

Bostadsmarknaden fortsätter uppåt i mars

HOX index 14 mars 2017

Fortsatt bred uppgång på bostadsmarknaden