Erbjudande om marknadsförsäkring

Valueguard-KTH Index för företag

Erbjudande till försäkringsgivare

Vi erbjuder ett samarbete där försäkringsgivare kan licensiera index och teknologi för att ta fram egna försäkringslösningar.

Erbjudande till bank

Vi samarbetar med en försäkringsgivare för att ta fram försäkringslösningar till bankers kunder, till exempel för att ge trygghet för förstagångsköpare och andra högbelånade kundgrupper. Läs mer om Value-Safe®

Erbjudande till byggbolag

Grundidén är att slutkunden försäkrar sin befintliga bostad i samband med bokningen av den nya bostaden. Därmed säkras betalningsförmågan även om  bostadspriserna skulle gå ned under byggperioden. I Här kan vi tänka oss flera olika upplägg och vi söker i första hand ett treparts utvecklingssamarbete tillsammans med en försäkringsgivare. Läs mer om Value-Bridge®.

Kontakta oss

Lars-Erik Ericson

tf. VD, Valueguard AB

070-366 79 93 lars-erik.ericson[at]valueguard.se

Uppdaterad 2010-05-20

Försäkring - faktaruta

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september